Nákupčí - logistik

Na starosti budete mít

 • Vystavování a odesílání objednávek
 • Příjmování zboží
 • Kontrolu skladových zásob a event. přiobjednání materiálu
 • Svěřený projekt

Pro tuto pozici potřebujete

 • Min. SŠ vzdělání
 • AJ komunikativně
 • MS Excel pokročilá znalost
 • Komunikativnost
 • Pečlivost, zodpovědnost
 • Časová flexibilita

 

Výhodou bude

 • Praxe v logistice
 • SAP

Co vám můžeme nabídnout

 • Zaměstnání ve stabilní společnosti
 • Pracovní dobu 37,5 hodiny týdně
 • Týden dovolené navíc
 • 13. mzdu
 • Příspěvek na penzijní spoření
 • Stravenkovou kartu
Sloga
Přiložit životopis

Prohlašuji, že veškeré informace, které jsem poskytl(a) nebo poskytnu společnosti RECTICEL Interiors CZ s. r. o, IČ: 26482193, se sídlem: Plazy 115, Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85063 (dále jen „Společnost“) v souvislosti s výběrovým řízením na pracovní pozici, o kterou se ucházím, jsou pravdivé, a beru na vědomí, že Společnost bude tyto informace (tzn. moje osobní údaje) zpracovávat pro účely předmětného výběrového řízení a v rozsahu k tomu účelu nezbytném.

Zobrazit více

Veškeré informace, které poskytuji Společnosti pro účely výběrového řízení, poskytuji dobrovolně; právní předpisy mi nestanoví povinnost informace poskytnout. Využít moje osobní údaje pro účely jiného výběrového řízení, než ve kterém se nyní ucházím o pracovní pozici, je možné pouze s mým předchozím souhlasem.

Důvodem zpracovávání osobních údajů Společností je potřeba provedení opatření před sjednáním pracovněprávního vztahu na moji žádost (kterou vůči Společnosti činím tím, že se ucházím o příslušnou pracovní pozici) a dále určení, výkon a obhajoba právních nároků v souvislosti s případnou předsmluvní odpovědností Společnosti (v tomto druhém případě jsem oprávněn(a) uplatnit námitky proti zpracovávání osobních údajů, které Společnost posoudí s ohledem na práva a zájmy obou stran). Doba zpracovávání osobních údajů je dána výše uvedenými účely zpracovávání (jde zpravidla o dobu trvání příslušných promlčecích lhůt stanovených právními předpisy); stanu-li se na základě výběrového řízení zaměstnancem Společnosti, stanou se moje osobní údaje součástí osobního spisu ve smyslu § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ledaže jde o informace, které byly určeny výlučně pouze pro účely výběrového řízení a které nemají s vlastním pracovněprávním poměrem souvislost.

Součástí výběrového řízení může být psychologické nebo jiné obdobné testování (assessment), které může proběhnout formou osobního pohovoru nebo online elektronickou formou. Je na mně, zda se testování podrobím, avšak beru na vědomí, že kladný výsledek testování může být podmínkou úspěchu ve výběrovém řízení. V rámci výběrového řízení může Společnost zjišťovat údaje o mně z veřejně dostupných profesních zdrojů (např. sociální síť LinkedIn). Jinak může Společnost získávat údaje pro účely výběrového řízení pouze ode mne, a to za předpokladu, že jí je dobrovolně poskytnu; beru však na vědomí, že poskytnutí potřebných informací může být faktorem pro úspěch ve výběrovém řízení.

Moje osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou (i) dalších společností, které jsou součástí skupiny (koncernu) RECTICEL, a to za účelem řádného (konsolidovaného) řízení skupiny RECTICEL (proti tomuto předávání jsem oprávněn(a) uplatnit námitky, které Společnost posoudí s ohledem na práva a zájmy obou stran), (ii) subjektů, které pro skupinu RECTICEL zajišťují provozní činnosti při zpracovávání osobních údajů, jako jsou IT a databázové služby, účetní služby apod. (tzv. zpracovatelé osobních údajů), a (iii) subjektů, které pro Společnost zajišťují psychologické a jiné obdobné testování (assessment) uchazečů o zaměstnání (za předpokladu, že jsem udělil(a) souhlas k účasti na takovém testování). V rozsahu podle předchozí věty mohou být osobní údaje předány i subjektům mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. V takovém případě Společnost přijímá odpovídající záruky, jako jsou standardní doložky o ochraně osobních údajů. Všechny společnosti RECTICEL navíc uzavřely rámci skupiny dohodu o řádném nakládání s osobními údaji. O podrobnostech se mohu informovat na emailové adrese níže.

Mám právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nebo vymazala moje nepřesné nebo neúplné osobní údaje anebo omezila jejich zpracovávání (s tím, že tyto údaje budou nadále zpracovávány pouze s mým souhlasem nebo z důvodů výslovně stanovených právními předpisy). Mám právo požadovat výmaz mých osobních údajů, k jejichž zpracovávání Společnost nemá dostatečný právní důvod. Mám právo získat od Společnosti informaci o tom, jaké moje osobní údaje zpracovává (s tím, že pokud jde o automatizovaně zpracovávané osobní údaje, poskytne mi je Společnost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu). Mám právo získat od Společnosti potvrzení, zda určité moje osobní údaje zpracovává či nikoli a o zdrojích osobních údajů, které zpracovává, a podrobnostech jejich zpracovávání. Požádám-li Společnost o přijetí určitého opatření v souvislosti s mými osobními údaji, poskytne mi Společnost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Odmítne-li Společnost mou žádost o přijetí určitého opatření, informuje mne o tom. K uplatnění svých práv mohu využít následující emailové adresy: recticel.cz@recticel.com; dataprotection@recticel.com; svá práva však mohu vůči Společnosti uplatnit také jakoukoli jinou formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah mé žádosti.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
x

Vítejte na stránkách recticel.cz

Společnost Recticel používá soubory cookie pro usnadnění a příjemnější zážitek z prohlížení a pro lepší přizpůsobení obsahu svých webových stránek a aplikací vašim potřebám a preferencím. Můžete se rozhodnout blokovat cookies, ale některé naše webové stránky a (mobilní) aplikace bez nich nemusí fungovat optimálně. Kliknutím na tlačítko "přijmout" jednoznačně souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s tímto prohlášením. Váš souhlas můžete kdykoli zrušit úpravou nastavení cookies v prohlížeči.

Další informace naleznete v Oznámení o ochraně soukromí" na webových stránkách společnosti Recticel, který obsahuje informace o vašich právech, v případě že jsou vaše osobní údaje, včetně souborů cookie, zpracovávány.