Oznámení společnosti Recticel o ochraně osobních údajů pro zákazníky, koncové uživatele a dodavatele 

 Poslední aktualizace: 22. června 2018 

Rozsah 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na společnost Recticel NV / SA, registrovanou v Belgii na adrese Olympiadenlaan 2, 1140 Evere, registrovanou pod číslem 0405666668, a její dceřiné a přidružené společnosti v EHP (dále jen: „Recticel“), jak je uvedeno v naší poslední výroční zprávě o naší firemní webové stránce. 

Jedná se o osobní údaje, které společnost Recticel zpracovává ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a budoucím a skutečným koncovým spotřebitelům. Pro účely zpracování osobních údajů společnostmi Recticel při procházení našich webových stránek odkazujeme na naše „Oznámení o ochraně osobních údajů pro návštěvníky webových stránek společnosti Recticel“.  

Společnost Recticel se zavázala dodržovat všechny platné zákony a předpisy o ochraně údajů.  

Pro jaké účely společnost Recticel zpracovává osobní údaje pro koncové uživatele, zákazníky nebo dodavatele? 

Ve vztahu k zákazníkům, koncovým spotřebitelům a dodavatelům společnost Recticel zpracovává osobní údaje za účelem provádění činností, které jsou součástí našich obchodních činností, jako jsou: 

 • Platné právní nebo regulační požadavky nebo zajištění souladu s těmito předpisy
 • Řízení zákazníků a dodavatelů
 • Řízení objednávek a zásob
 • Finanční účetnictví a fakturaci
 • Poskytování nebo vyžádání informací o produktech a službách, které společnost Recticel získává nebo dodává 
 • (Přímý) marketingový
 • průzkum
 • Řešení otázek, stížností a požadavků, včetně sociálních médií zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů našich zákazníků nebo dodavatelů a potenciálních a skutečných koncových spotřebitelů;
 • Správa sporů
 • Vztahy s veřejností a rozvoj podnikání
 • Analýza rizik a kontroly náležité péče týkající se produktů a služeb, které byly získány nebo dodány
 • Statistika
 • Kontrola a zabezpečení přístupu 
 • Ochrana našich práv a práv našich obchodních partnerů 

Které osobní údaje zpracovává společnost Recticel pro tyto účely? 

Pro tyto účely může společnost Recticel používat mimo jiné:  

 • Kontaktní údaje (například údaje, které se obvykle uvádějí na vizitkách, jako je vaše jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, komunikační jazyk, vaše dostupnost, vaše profesionální oblast odpovědnosti)

 • historie, kdy a kde se setkáváme, a údaje o komunikaci  
 • Zaměstnání v minulosti, detaily o vzdělání, publikace nebo příspěvky (například pokud je to relevantní pro zamýšlené partnerství mezi firmou Recticel a společností, ve které pracujete)
 • Podrobnosti o stížnostech
 • Životní styl a sociální situace, pokud jste tyto informace dobrovolně poskytli (například zábava, preference jídla, narozeniny)
 • Citlivé údaje pro specifické, výslovné účely (například údaje o ochraně zdraví při návštěvě určitých částí našich prostor)  

Tyto údaje shromažďujeme, když nám je poskytnete, protože nám tyto údaje poskytnou jiné osoby (např. váš zaměstnavatel, poskytovatel služeb třetí strany) nebo proto, že jsou veřejně dostupné. 

Jaký je právní základ pro zpracování těchto údajů pro tyto účely? 

Vaše osobní údaje používáme k výše uvedeným účelům, protože: 

 

 • Společnost Recticel je povinna zákonem nebo nařízením jakéhokoli soudu nebo regulačního orgánu zpracovávat osobní údaje (např. uchovávat záznamy o regulačních zprávách, poskytovat informace veřejnému orgánu nebo donucovacímu orgánu)
 • zpracovávání osobních údajů je povoleno za účelem vytvoření, provedení nebo ukončení smluvního vztahu (např. používání a udržování CV konzultantů nebo osob spolupracujících s dodavatelem s cílem rozhodnout, zda s nimi pracovat)
 • je to nezbytné pro účely sledování oprávněných zájmů společnosti Recticel, ale pouze pokud tyto zájmy nejsou podřazené zájmům nebo základním právům a svobodám jednotlivce. (např. můžeme požádat o formální identifikaci před tím, než vám z bezpečnostních důvodů umožníme přístup do našich budov)
 • (pro zpracování citlivých údajů nebo pro přímý marketing, pokud nejste zákazníkem).  

Přenos a sdílení vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s přidruženými společnostmi společnosti Recticel, příslušnými orgány, vaším zaměstnavatelem a/nebo jejich poradci, vašimi poradci nebo jinými třetími stranami, které rozumně potřebují vaše osobní údaje pro účely a důvody uvedené výše.  

Vaše údaje můžeme převést společnosti Recticel nebo třetí straně usazené mimo EHP. Pokud tak učiníme, implementujeme dohody o přenosu osobních údajů na základě standardních ustanovení, která Evropská komise zveřejňuje, abychom vaše osobní údaje ochránili, nebo tak učiníme jinými odpovídajícími prostředky.  Chcete-li další informace, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže v části „Kontakt“. 

Recticel vaše data uchovává 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat nejdéle po následující dobu: (a) dokud je to nezbytné pro účel, pro který jsou požadovány, (b) zákonné období uchovávání, (c) dokud mohou vzniknout soudní spory nebo vyšetřování týkající se příslušné činnosti. 

Během doby, kdy uchováváme vaše osobní údaje, přijmeme technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany, která je chrání, včetně navrhování a provádění postupů týkajících se kontroly přístupu k osobním údajům, fyzické kontroly přístupu do budov, šifrování, antivirový software. Dále poskytujeme zaměstnancům školení o ochraně dat a zabezpečení IT. 

Kontakt 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto webu nebo toho, jakým způsobem respektujeme vaše právo na soukromí, kontaktujte nás prosím poštou na adresu Recticel Interiors CZ s.r.o., Plazy 115, 293 01 Mladá Boleslav, nebo e-mailem na adresu recticel.cz@recticel.com .  

Pokud od nás nedostanete přiměřenou odpověď, máte možnost podat stížnost jednomu z vnitrostátních orgánů pro dohled nad ochranou údajů, které naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
x

Vítejte na stránkách recticel.cz

Společnost Recticel používá soubory cookie pro usnadnění a příjemnější zážitek z prohlížení a pro lepší přizpůsobení obsahu svých webových stránek a aplikací vašim potřebám a preferencím. Můžete se rozhodnout blokovat cookies, ale některé naše webové stránky a (mobilní) aplikace bez nich nemusí fungovat optimálně. Kliknutím na tlačítko "přijmout" jednoznačně souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s tímto prohlášením. Váš souhlas můžete kdykoli zrušit úpravou nastavení cookies v prohlížeči.

Další informace naleznete v Oznámení o ochraně soukromí" na webových stránkách společnosti Recticel, který obsahuje informace o vašich právech, v případě že jsou vaše osobní údaje, včetně souborů cookie, zpracovávány.